Πρώτη συνάντηση φίλων της Συμμαχίας Πολιτών

19 Οκτώβρη 2018

Την Παρασκευή 19 Οκτώβρη 2018 πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα γνωστού ξενοδοχείου της πόλης μας η πρώτη συνάντηση φίλων της «Συμμαχίας Πολιτών» που σηματοδοτεί και το επίσημο ξεκίνημα της πρωτοβουλίας μας.

Η μεγάλη συμμετοχή ενεργών πολιτών δείχνει ότι η πρόταση που καταθέσαμε στα τέλη Αυγούστου για μια πραγματικά ανεξάρτητη κοινωνική πρωτοβουλία για τον Δήμο Αγρινίου μακριά από τον κομματισμό, τον παραγοντισμό και τις πελατειακές σχέσεις βρίσκει πολύ μεγάλη απήχηση στην κοινωνία.

Τους ευχαριστούμε όλους από καρδιάς για την παρουσία τους και την δύναμη που μας έδωσαν.

Για την «Συμμαχία Πολιτών» 

Γιώργος Καραμητσόπουλος